O FIRMIE OLZNAS

Olznas to firma, która powstała w maju 2011r. Jest następcą prawnym Olsztyńskiej Hodowli i Nasiennictwa w Olsztynie. Kontynuuje wieloletnie tradycje w zakresie uprawy zbóż i nasiennictwa, hodowli ziemniaka oraz chowu bydła mlecznego i mięsnego.
W skład firmy wchodzą gospodarstwa w woj. Warmińsko-mazurskim:
I – Pisanica k. Ełku
II – Stawek – Mikołajki
III – Lipowina i Maciejewo k. Braniewa
W ciągu pierwszych dwóch lat nastąpiły duże zmiany reorganizacyjne i dokonano zakupu nowego sprzętu. Rok 2012 po raz pierwszy zamknięto wynikiem dodatnim. Na wynik ten wpłynęło zwiększenie ilości plonów oraz zwiększenie wydajności pozyskiwania krowiego mleka. W roku 2014 przeciętny plon w pisanicy to 70 kwintali /ha , natomiast w Lipowinie 50 kwintali / ha. Poprzedni rok jest początkiem modernizacji i remontem wszystkich obiektów firmy.