OFERTA

Przedmiotem dzialalnosci firmy jest:
-uprawa zboz, roslin straczkowych oraz oleistych
-rozmnazanie roslin oraz sprzedaz materialu kwalifikowanego.
-uprawa ziemniaka oraz sprzedaz materialu kwalifikowanego
-chodowla bydla mlecznego i miesnego